Vahram

Nahlásit

Veľmi pekne ďakujeme všetkým dizajnérom, ktorí poslali návrhy a venovali projektu svoj vzácny čas. Napriek tomu, že sa vás nezapojilo veľa, o to kvalitnejšie a kreatívnejšie nápady sme dostali.  Prvé miesto sme sa rozhodli udeliť návrhu č. 1 od Unchotables s tým, že niektoré prvky ešte spolu dotiahneme.  Pre uvedený návrh sme sa rozhodli, lebo nápad umiestniť do krabičky rámček so zrkadlom a sklom s vytlačeným logom presne korešponduje s filozofiou našej firmy - je originálny, jedinečný a výnimočný. Navyše presne spĺňa zadanie, za čo autorovi patrí vďaka a uznanie.  Druhé miesto patrí dizajnérovi pracujúcemu pod menom Artgraffitak za návrh č.3, kde nás zaujal hlavne originálny, šikmý vrchnák na krabici. Tretiu pozíciu v tejto súťaži obsadila Miliausha za návrh č. 4, kde je rovnako originálne riešená krabica aj darčeková poukážka. Viaceré zaujímavé prvky v svojich návrhoch mali aj ostatní štyria dizajnéri, ktorým touto cestou ešte raz veľmi pekne ďakujeme.  A samozrejme víťazom blahoželáme. Vahram
8.2.2017 16:41

Vahram

Nahlásit

Milé dizajnérky, vážení dizajnéri, 

dávame do vašej pozornosti dodatočný popis, ktorý sme pridali k projektu (vyššie). 
V zásade ide o nápad súvisiaci s návrhom dizajnu darčekovej poukážky (nová príloha) a vrecúška. 

Tešíme sa na vaše kreatívne návrhy.  

Vahram
2.2.2017 22:47