Oblast copyrightu

Otázka vlastnictví a respektování práv k dílům třetích stran je pro nás důležitou kapitolou v naší činnosti. Kreativní oblast, ve které se pohybujeme, je velice citlivá a náchylná na porušování těchto práv. Prosíme vás o maximální pozornost u této problematiky.

Uživatelé souhlasí s následujícím:

  1. Uživatelé portálu TopDesigner.cz a Provozovatel jsou povinni řídit se při využívání portálu všeobecnými právními předpisy. V oblasti práv k dílům vložených na portál je závazný pro všechny strany Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Ve smyslu tohoto zákona je autorským dílem i portál TopDesigner.cz.
  3. Provozovatel není v žádném případě zodpovědný za vložený obsah na portál TopDesigner.cz.
  4. Designéři jsou povinni, v případě, že ve svém soutěžním designu využili dílo třetí strany, Zadavateli tuto skutečnost sdělit. Zároveň musí dojít ke sdělení, ze strany Designéra, za jakých podmínek může Zadavatel práva k užívání tohoto díla získat. V případě, že tak Designér neučiní, tak se dopouští vědomého porušování autorského zákona.
  5. Zadavatelé vybírají vítěze projektu na vlastní zodpovědnost. V případě, že dojde k porušení autorského zákona ze strany Designéra, tak se musí Zadavatel domáhat náhrady škody u Designéra v plném rozsahu. Provozovatel nenese a nemůže nést odpovědnost za jednání Designérů.
  6. Zadavatel má nárok na získání vlastnických práv k vloženému designu jen v případě, že: řádně zaplatí za poskytované služby, konkrétní návrh vybere jako vítězný design na prvním místě a designér potvrdí přijetí výhry.
  7. Soutěžní designy, které se nemístily na prvním místě, zůstávají v plném vlastnictví Designéra a Zadavatel s nimi nemá právo jakkoliv disponovat.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace