Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel zpracovává údaje o svých uživatelích jen v rozsahu a za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z předmětu činnosti portálu TopDesigner.cz.
  2. Na portále TopDesigner.cz je dbáno na ochranu soukromí každého z uživatelů. S údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy především na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  3. Každý registrovaný uživatel, nebo uživatel využívající portál TopDesigner.cz souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zcela dobrovolně v rámci své registrace nebo návštěvy portálu, sděluje. Každý uživatel může kdykoliv zažádat o vymazání svých osobních informací z databáze. Tato žádost musí být doručena provozovateli písemnou formou.
  4. Každý uživatel je zodpovědný za správnost údajů, které poskytne. V případě špatně zadaných údajů nese uživatel veškerou zodpovědnost za vzniklé škody. V případě změny osobních údajů je uživatel povinen Provozovatele neprodleně informovat.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo sdělit kontaktní informace na uživatele jinému uživateli. Toto opatření se týká jen uživatelů, kteří spolu přímo spolupracují ve formě projektu, resp. Designérů a Zadavatelů. Toto opatření je vymezeno za účelem zlepšení komunikace jednotlivých smluvních stran při účasti na konkrétním projektu.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace