Pravidla autorizace účtů

I.      Základní ustanovení
 1. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo neschválit u neautorizovaných účtů designy v případě, že designér nesplní základní kvalitativní a technické požadavky na tvorbu grafických návrhů.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo neautorizovat designérský účet v případě, že Designér nesplní podmínky k autorizaci účtu.

II.     Schvalování designů
 1. Designy čekající na schválení, nebo designy neschválené, se v soutěži Zadavatelům nezobrazují.
 2. Provozovatel je povinen schválit/neschválit design do 48 hodin od vložení designu na portál. Designér je povinen s určitou prodlevou počítat.
 3. V případě, že designér nahraje návrh v době kratší než 48 hodin před ukončením soutěže, tak Provozovatel neručí za včasné schválení.
 4. V případě, že by Provozovatel schválil design ve lhůtě přesahující 48 hodin a zároveň by v té době byla již soutěž ukončena, tak je povinen do soutěže dodatečně doplnit a o tomto informovat Zadavatele.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit schválení designu zasláním návrhu v původním formátu (týká se především soutěží na logo, kde je podmínkou vektorový formát). V takovém případě se lhůta na schválení designu prodlužuje o dalších 48 hodin a běží od chvíle, kdy Provozovatel obdrží požadovaný soubor.
 6. Každý Zadavatel, který si na portálu TopDesigner.cz založí soutěž, souhlasí s tím, že Provozovatel může některé návrhy neschválit a vyřadit je tak za soutěže.

III.     Autorizace účtu designéra
 1. Každý designér s neautorizovaným účtem má maximálně 10 pokusů na vložení svých návrhů.
 2. K autorizaci účtu dojde ve chvíli, kdy designérovi bude schváleno 5 nahraných designů.
 3. Autorizaci účtu si však nelze nárokovat. V některých případech může administrátor provést až ve chvíli, kdy to uzná za vhodné. A to zejména v případech, kdy designér nahrává návrhy na hranici přijatelnosti. Může se tedy stát, že designér splní 5 uznaných návrhů, avšak účet nebude stále z rozhodnutí administrátora schválen.
 4. Provozovatel může autorizovat účet i v případě, že usoudí, že práce designéra je dostatečná. V takovém případě není potřeba naplnit požadavek na 5 schválených designů. K tomuto kroku však Provozovatel může přistoupit jen ve zvláštních případech.
 5. Pokud Designér nebude schopen dosáhnout 5 schválených návrhů, tak mu bude účet na 3 měsíce zablokován. Po uplynutí této doby se může opět o autorizaci svého účtu pokusit.

IV.     Definice designu, který nesplňuje kvalitativní a technické požadavky
 1. Jedná se o návrhy, u kterých nebude designér schopen, po výzvě Provozovatelem, doložit, že je práce vytvořena v požadovaném formátu.
 2. Neschváleny budou i návrhy, které objektivně nesplňují zadání, porušují Podmínky užití nebo jsou kvalitativně na nízké úrovni.
 3. Rozhodnutí o schválení/neschválení je založeno i na subjektivním posouzení Provozovatele, který si vyhrazuje právo svoji volbu nezdůvodňovat.
 4. Schváleny budou návrhy, dle názoru Provozovatele, průměrné.

V.     Možnost odvolání se vůči rozhodnutí
 1. Každý Designér má právo odvolat se proti rozhodnutí o neschválení designu. Může tak učinit prostřednictvím emailové adresy: info@topdesigner.cz
 2. Odvolání bude Provozovatelem aktivně řešeno jen v případě, že toto odvolání bude obsahovat jasnou identifikaci toho, o který design se jedná a bude popsán důvod, proč Designér s rozhodnutím nesouhlasí.
 3. V případě, že Provozovatel odvolání zamítne, tak již není možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat a je konečné.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace